Vrouwen lopen na scheiding steeds minder risico op armoede.

Van de vrouwen die in 2017 zijn gescheiden, had 17 procent een jaar na de scheiding een huishoudensinkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit risico op armoede was bij gescheiden mannen 7 procent. Onder gescheiden mannen, maar vooral onder gescheiden vrouwen, is het armoederisico de laatste jaren minder groot geworden. Dit blijkt uit CBS-onderzoek naar de financiële gevolgen van een echtscheiding onder jaarlijks circa 55 duizend mensen.

Van de mannen die in 2012 scheidden liep nog 9 procent het jaar erna risico op armoede. Bij vrouwen was dat 25 procent. Ook in de bevolking daalde het aandeel met een laag inkomen in vijf jaar tijd, maar bij gescheiden mannen en vrouwen was de afname sterker.

Risico op armoede in jaar na scheiding
Gescheiden man (% personen met laag inkomen) Gescheiden vrouw (% personen met laag inkomen) Totale bevolking (% personen met laag inkomen)
2012 9,2 25,3 7,4
2013 8,9 24,2 7,2
2014 8,1 20,6 6,9
2015 7,2 19,2 6,5
2016 6,6 17,9 6,3
2017 7 17,4 6,3

Armoederisico vooral groot bij economisch onzelfstandige vrouwen

De daling van het risico op armoede hangt samen met een toename van het aandeel economisch zelfstandige vrouwen na de eurocrisis vanaf 2014. Ruim zes op de tien vrouwen waren voor hun scheiding economisch zelfstandig en verdienden minimaal het bijstandsniveau.
Bijna 38 procent van de vrouwen die in 2017 scheidden, en vóór hun scheiding niet economisch zelfstandig waren, liepen erna risico op armoede. Onder gescheiden vrouwen die wel economisch zelfstandig waren was dit ruim 4 procent. Bij economisch onzelfstandige vrouwen speelt vooral dat een deel van hen voorheen geen inkomen of slechts een bescheiden inkomen uit werk had, dat na de scheiding is aangevuld met bijstand.
Van de relatief kleine groep economisch onzelfstandige mannen liep na de scheiding 25 procent risico op armoede. Bij economisch zelfstandige mannen is het risico tien keer kleiner (2,5 procent).

(Bron: CBS)

NIEUWS