Scheiden en huwelijkse voorwaarden

Scheiden en huwelijkse voorwaarden vormen een belangrijk aandachtspunt bij elke scheiding. Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, dan heb je in een overeenkomst een regeling gemaakt over het inkomen en vermogen van wat je elk hebt. Bepaalde bezittingen en schulden worden vaak uitgesloten van een gemeenschappelijk vermogen. Als je niet getrouwd bent, maar een geregistreerd partnerschap hebt, dan spreek je van partnerschapsvoorwaarden. Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgesteld.

Scheiden en huwelijkse voorwaarden.

Zoveel wensen, zoveel vormen. De wet geeft verschillende regelingen voor de huwelijkse voorwaarden. Je mag echter in de huwelijkse voorwaarden afwijken van wat er in de wet staat. Dit heeft tot gevolg dat je met huwelijkse voorwaarden alle kanten uit kunt. Er zijn natuurlijk een paar vormen van huwelijkse voorwaarden die vaker voorkomen.

Huwelijkse voorwaarden en koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er helemaal geen gemeenschap van goederen. De partners delen het vermogen en de inkomsten niet, wat betekent dat het bezit geheel privé blijft. De enige uitzondering hierop is de verdeling van het pensioen.

Huwelijkse voorwaarden en beperkte gemeenschap

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Een stel kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld de inboedel of de woning in de beperkte gemeenschap valt.

Huwelijkse voorwaarden en verrekenstelsels

De verschillende soorten huwelijks voorwaarden kunnen een zogeheten “verrekenbeding” bevatten. Verrekenbedingen zijn afspraken over het verrekenen van bepaalde waarden of inkomsten. Het verrekenbeding kent verschillende vormen.