Boedelscheiding

Boedelscheiding betekent het verdelen van de gemeenschappelijke spullen bij een echtscheiding. Bij het verbreken van een relatie moeten gemeenschappelijke bezittingen verdeeld worden. Ieder heeft recht op de helft van de bezittingen die gemeenschappelijk zijn. De waarde van de bezittingen wordt vastgesteld op een peildatum. De peildatum kan de datum zijn dat de partners ieder een eigen woonruimte hebben, maar dat kan ook een andere datum zijn.

Boedelscheiding bij gemeenschap van goederen

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn alle bezittingen gemeenschappelijk. Van de gemeenschap van goederen worden, uitgezonderd de bezittingen die je geërfd hebt of geschonken hebt gekregen en waarbij bepaald is dat deze bezittingen niet in de gemeenschap van goederen vallen.

Boedelscheiding bij samenwoners

Als je gaat samenwonen ontstaat er nooit een gemeenschap van goederen. Wel is het mogelijk dat je gezamenlijke bezittingen hebt, omdat je die samen gekocht hebt. Bijvoorbeeld het huis en de inboedel. Bij het verbreken van de samenwoning vindt er dan ook een boedelscheiding plaats: de gemeenschappelijke bezittingen worden verdeeld.