Echtscheidingsconvenant. Wat staat daarin?

Als je het over alles eens bent wordt dit vastgelegd In een echtscheidingsconvenant. Welke afspraken worden in dit convenant opgenomen?

Echtscheidingsconvenant.

In het convenant worden de alle afspraken vastgelegd die met de scheiding te maken hebben. Veel voorkomende afspraken zijn die over de alimentatie, de kinderen, de verdeling van de spullen en het pensioen. Ook worden afspraken over jullie woning vastgelegd in het convenant.

Wie stelt het convenant op?

Een convenant kan door iedereen worden opgemaakt. Maar omdat je zekerheid wilt hebben over de juridische houdbaarheid van de afspraken of over de fiscale gevolgen, adviseren wij om je goed te laten begeleiden. Een echtscheidingsconvenant met onduidelijke of onvolledige afspraken levert uiteindelijk in de toekomst een bron van onenigheid op.

Echtscheidingsconvenant niet verplicht

Je bent niet verplicht een convenant op te laten stellen. Je kunt ook zelf afspraken vastleggen in een document.

Convenant en ouderschapsplan

Als jullie minderjarige kinderen hebben, dan moet je ook een ouderschapsplan opstellen.
In een ouderschapsplan neemt je afspraken op over bijvoorbeeld de verzorging en opvoeding van de kinderen.