Uitkopen bij scheiding

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent of als de woning gemeenschappelijk eigendom is, dan kun je besluiten dat een van beiden in het huis blijft wonen. In dat geval moet de waarde van het huis verdeeld worden. Degene die in het huis blijft wonen moet dan wel voldoende inkomen hebben om de bestaande hypotheek lening alleen voort te zetten. Daarnaast heeft de vertrekkende partner recht op de helft van de overwaarde. Het betalen van deze overwaarde wordt ook wel ‘uitkopen bij scheiding’ genoemd.

Uitkopen bij scheiding en ex-partner

Blijf je wonen in jullie echtelijke woning, dan moet je je ex-partner uitkopen. Uitkopen houdt in dat de vertrekkende partner recht heeft op de helft van de waarde van het koophuis. Wat de uiteindelijke waarde is, hangt af van de taxatiewaarde en de hypotheek. Ligt de taxatiewaarde hoger dan de bijbehorende hypotheek, dan is er sprake van een overwaarde. Degene die in het huis blijft wonen, moet de helft van de overwaarde uitbetalen aan de ex-partner. Is er sprake van een onderwaarde, dan moet de vertrekkende partner de helft van de onderwaarde uitbetalen aan degene die in het huis blijft wonen. Voor het bepalen van de taxatiewaarde van je eigen huis heb je een taxateur nodig.

Uitkopen bij scheiding en hypotheek

Het is mogelijk dat jullie nog spaargeld hebben waarmee je onderling de overwaarde kunt verrekenen.
Zo niet, dan kan je wellicht een extra bedrag lenen. Als dat niet lukt, dan kun je ook nog afspreken dat de overwaarden als lening wordt schuldig gebleven aan de vertrekkende partner. Hier zul je duidelijke afspraken over moeten maken. Leg deze ook vast in het convenant.