Aanvraag scheiding. Bij wie doe je dat?

Zodra jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, worden hiervan de overeenkomsten opgesteld. Na de ondertekening daarvan vindt de aanvraag scheiding plaats. Hoe gaat dat precies?

Aanvraag scheiding.

De scheiding wordt met een verzoekschrift verzocht bij de rechtbank. De mediator of advocaat regelt dit met een verzoekschrift.

Bij een gemeenschappelijke echtscheiding wordt het verzoek gezamenlijk ingediend. In alle andere gevallen wordt het (eenzijdige) scheidingsverzoek door een van de scheidende partijen ingediend. Bij een eenzijdig verzoek of als jullie het niet met elkaar eens zijn, moet je ieder een eigen advocaat kiezen.

Er zijn verschillende manieren om te scheiden.

Er zijn drie manieren om te scheiden.:
1. echtscheiding;
2. scheiding van tafel en bed;
3. ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Ouderschapsplan.

Als er in een scheiding ook minderjarige kinderen betrokken zijn, dan moeten de ouders een ouderschapsplan maken. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd die gaan over de zorg en opvoeding van de kinderen.

Scheiding definitief.

Een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Een scheiding van tafel en bed is definitief als de beschikking binnen 6 maanden in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. Dit register is te vinden bij de griffie van de rechtbank.