Tijdelijke scheiding

Soms wordt het besluit om te scheiden nog niet genomen en wil je liever eerst een tijdelijke scheiding.

Tijdelijke scheiding en afspraken

Een tijdelijke scheiding (of proefscheiding) betekent een situatie dat je tijdelijk niet meer samenwoont. Je kunt dan de tijd nemen om na te denken of er nog voldoende basis is voor de relatie. Na de proefscheiding kun je tot de conclusie komen dat je toch wilt scheiden. Een proefscheiding kan ook tot gevolg hebben dat de onderlinge communicatie verbetert en dat jullie besluiten om bij elkaar te blijven. Een mediator kan jullie in deze tijd begeleiden en jullie helpen om inzicht te krijgen in de standpunten van de ander. De bijeenkomsten met de mediator hebben dus niet tot doel om te komen tot een scheiding. Het is verstandig om ook tijdens een proefscheiding duidelijke afspraken te maken. Wie blijft het huis gebruiken? Is er tijdelijk voor de ander woonruimte beschikbaar. Hoe bespreken jullie het met de kinderen? Hoe lang gaat de proefscheiding duren? En zo zijn er nog meer aandachtspunten, welke met elkaar besproken moet worden. De mediator helpt je om een goed overzicht te krijgen van de dingen die geregeld moeten worden.