Vechtscheiding

Men spreekt van vechtscheiding wanneer de scheiding gepaard gaat met negatieve gevoelens en acties naar de ex-partner met de bedoeling de andere partner schade toe te brengen. In het uiterste geval is men zelfs bereid eventuele zelfbeschadiging of nadeel bij derden op de koop toe te nemen. De term wordt vooral gebruikt als de kinderen daar (grote) nadelen van ondervinden.

Vechtscheiding en kinderen

Helaas zijn bij veel vecht scheidingen kinderen het onderwerp van de strijd. Zij worden als machtsmiddel ingezet om bepaalde zaken af te dwingen. Kinderen lopen schade op en er dreigt een loyaliteitsconflict. Als je het beste voor de kinderen wil, dan zul je jezelf op bepaalde punten opzij moeten zetten.

Vechtscheiding en begeleiding

Bij een vechtscheiding is goede begeleiding enorm belangrijk. Een advocaat zet de standpunten vaak alleen maar op scherp. Voor veel advocaten zijn vechtscheidingen daarom goed betaalde zaken. Laat je daarom zo mogelijk bijstaan door de familie mediator of een goede echtscheidingsadvocaat. Deze kan jullie begeleiden en helpen om weer op het juiste spoor te komen.