Echtscheiding

Echtscheiding is een proces waarbij er veel op je af komt. Wie zorgt er straks voor de kinderen? Hoe gaat het met het huis? Krijg ik alimentatie of moet ik alimentatie betalen. In onze begeleiding van de scheiding worden alle vragen stap voor stap beantwoordt.

Echtscheiding met mediation.

Als je een kostbare strijd via de rechtbank wil voorkomen en liever zelf beslist hoe je de scheiding regelt, is mediation een goed alternatief. De mediator begeleidt partijen met hun afspraken. Net alleen met praktische en financiële zaken, maar ook met de fiscale gevolgen van de scheiding.

Echtscheiding en afspraken.

De bij de scheiding gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Het convenant wordt bekrachtigd door de rechtbank. Daarna wordt de beschikking van de rechtbank ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het huwelijk heeft plaats gevonden. Na inschrijving bij de gemeente is de scheiding formeel geregeld.