Stappenplan scheiding

Elke scheiding verloop zoveel mogelijk volgens een van te voren bekend “stappenplan scheiding”. Bij ons krijgen de scheidende partners ieder hun eigen scheidingsmap met een overzicht van de stukken die je moet verzamelen (stappenplan scheiding). Op die manier ontstaat er overzicht van wat er allemaal geregeld en uitgezocht moet worden.

Stappenplan scheiding.

Ter voorbereiding van de gegevens die nodig zijn bij het stappenplan kun je ook de volgende checklist gebruiken.

 • .Kinderen
  – afspraken over ouderlijk gezag
  – woonplaats van de ouders en kinderen
  – afspraken maken voor de zorgregeling of omgangsregeling
  – afspraken over de kinderalimentatie
 • Boedelscheiding
  – verdeling van de inboedel
  – verdeling van voertuigen
  – verdeling van overige roerende zaken
 • Inkomen
  – vaststellen inkomsten en uitgaven
  – partneralimentatie (hoogte en voorwaarden)
 • Woonruimte
  – taxatie woning
  – verkoop echtelijke woning
  – koop nieuwe woning
  – hypotheek overnemen bestaande woning
  – hypotheek nieuwe woning
  – verzekeringen nieuwe woning
  – huurwoning
 • Vermogen en schulden
  – saldi bankrekeningen
  – spaarplannen
  – lijfrente
  – kapitaalverzekeringen
  – beleggingen
  – schulden
 • Testament
  – aanpassing van testament
  – uitsluitingsclausule
  – bewind vermogen minderjarige kinderen
 • Verzekeringen
  – ziektekostenverzekering
  – opzeggen/omzetten oude gezamenlijke verzekeringen
  – schadevrije jaren autoverzekering overdragen
  – uitvaartverzekering
  – nieuwe verzekeringen afsluiten
 • Pensioen en nabestaandenpensioen
  – bepalen status pensioen
  – bepalen status nabestaandenpensioen
  – wel/geen verevening van pensioenrechten
 • Opstellen en tekenen scheidingsconvenant en ouderschapsplan
 • Verzoekschriftprocedure echtscheiding bij rechtbank
 • Controle werkzaamheden beschikking rechtbank
 • Ondertekenen verklaring van berusting.
 • Inschrijven beschikking rechtbank en verklaring van berusting bij de gemeente van huwelijk (de formele scheiding).
 • Akte van verdeling
  – verdeling waarbij de bestaande woning op naam komt van degene die blijft wonen in die woning
  – nieuwe hypotheekakte