NMv mediator

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke derde: de NMv-mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt en geen beslissingen voor u neemt. De mediator begeleidt u beiden om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

U denkt en werkt zelf mee. En daarom bepaalt u mede zelf of de mediation slaagt. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant en een ouderschapsplan. Door uw eigen inbreng is de uitkomst van echtscheidingsmediation beter te accepteren dan een opgelegde oplossing van de rechter.

Bij scheidingsbemiddeling wordt gebruik gemaakt van mediation. Hierbij gelden 3 belangrijke uitgangspunten: vertrouwelijkheid, geheimhouding en bindende afspraken zodra deze schriftelijk zijn vastgelegd.

In een conflict vertrouwt u elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de NMv mediator.

Een mediation kan alleen starten als u beiden aan de mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders heeft de mediation geen kans van slagen.

Bij mediation werkt u actief mee om de gesprekken goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens hebben om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Niet alleen voor elkaar, maar ook voor de kinderen.

Voordelen van mediation:

  1. het brengt de communicatie weer op gang, zodat u in de toekomst samen verder kunnen;
  2. het helpt u bij het verwerken van emoties;
  3. partijen hebben zelf de oplossing tot stand gebracht, waardoor het commitment zich daaraan te houden groot is;
  4. het is goedkoper en sneller dan een rechtszaak.

Brochures

Scheiden van A tot Z heeft een serie brochures beschikbaar met meer achtergrondinformatie. Deze kunt u downloaden als PDF bestand.

Lees meer »

Interessante links

Buiten de informatie op deze website heeft Scheiden van A tot Z een aantal interessante links voor u op een rij gezet.

Lees meer »

Contact

0522 820 280
info@scheidenvanatotz.nl »

Bezoekadressen

Meppel, Blankenstein 121-123

Zuidwolde, Meppelerweg 6