Duurzaam gescheiden

Je leeft duurzaam gescheiden als je niet meer met je partner in gezinsverband samenwoont en die situatie niet als tijdelijk bedoeld is. Als je op proef uit elkaar gaat, is er geen sprake van duurzaam en gescheiden leven.

Einde duurzaam gescheiden leven.

Het gescheiden leven eindigt wanneer:
– er een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend, en
– beide partners niet meer op hetzelfde adres wonen.

Gevolgen gescheiden leven.

Zolang je duurzaam en gescheiden leeft, blijf je fiscaal partner en moet je dan ook de aangifte voor de inkomstenbelasting samen doen. Je blijft ook elkaars toeslagpartner als je duurzaam en gescheiden leeft. Met andere woorden; je ontvangt dan samen eventuele toeslagen.