Levensverzekering bij scheiding

Levensverzekering bij scheiding wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Als er tijdens het huwelijk (bij een gemeenschap van goederen) waarden in levensverzekeringen zijn opgebouwd, dan moeten deze bij echtscheiding ook verdeeld worden. Het kan gaan om levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan de hypotheek maar ook om ‘losse’ levensverzekeringen. De waarden van de polissen worden opgevraagd bij de verzekeraar.

Welke waarde van de levensverzekering bij scheiding wordt gebruikt.

Het gaat om de afkoopwaarde. De afkoopwaarde van de levensverzekering is meestal lager dan de waarde die is opgebouwd. Dit komt omdat verzekeraars kosten in rekening brengen als een verzekring wordt afgekocht bij scheiding.

Fiscale gevolgen van de levensverzekering bij scheiding

Het kan zijn dat er belasting betaald moet worden als een verzekring wordt afgekocht. Zorg ervoor dat u daarover goed wordt voorgelicht om onaangename verrassingen te voorkomen.