Hoe lang duurt een scheiding?

We krijgen vaak de vraag hoe lang de scheidingsprocedure duurt. Aan vrijwel elke scheidingsprocedure gaat een scheidingsmelding vooraf. De scheidingsmelding is belangrijk onderdeel van de scheidingsprocedure. Bij de scheidingsmelding vertelt de ene partner aan de andere partner te willen scheiden. Het is van belang dat deze melding ondubbelzinnig plaatsvindt en niet door een ander (bijvoorbeeld een advocaat) wordt gedaan. Wanneer je deze melding goed doet, zal de scheidingsprocedure over het algemeen korter duren en zijn er minder conflicten.

Hoe lang duurt een scheiding bij mediation?

Als je beiden voor mediation kiest, duurt een scheidingsprocedure vaak korter dan een rechtbankprocedure met elk een eigen advocaat. Afhankelijk van jullie situatie begeleiden wij jullie in 2 tot 4 gesprekken door jullie scheiding. Daarna wordt het scheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan opgemaakt. Daarna zorgen we voor indiening bij de rechtbank. Na de indiening duurt het bij ons 2 tot 3 weken, voordat je formeel gescheiden bent.

Hoe lang duurt de scheiding met een advocaat?

Als je er met je partner niet uitkomt, kan een scheidingsprocedure veel langer duren. Dat heeft dan voornamelijk te maken met de verschillende standpunten van partijen. Ook de communicatie tussen de advocaten onderling en het wachten op zittingen bij de rechtbank, nemen veel tijd in beslag.