Alimentatie

Alimentatie is een ander woord voor de onderhoudsverplichting na een echtscheiding voor zowel de ex-partner als de kinderen. Je blijft verplicht voor elkaar en voor je kinderen te zorgen. Dat kan dan betekenen dat je daarvoor een bijdrage betaalt aan de andere partner. De alimentatiebijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de Tremanormen. In onze procedure bij scheiding komt de alimentatieberekening ook aan bod.

Alimentatie voor de ex-partner

Of er een alimentatiebedrag aan de ex-partner betaald moet worden, hangt af of de ex-partner daar ook behoefte aan heeft. Naast deze behoefte wordt er ook gekeken of de ex-partner met het hoogste inkomen voldoende draagkracht heeft om in de behoefte te voorzien.

Hoe langt duurt de alimentatie voor de ex-partner?

De partneralimentatie duurt twaalf jaar als er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren. Als er geen kinderen zijn geboren, duurt de alimentatie ook twaalf jaar als het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd.
Als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieplicht net zo lang als het huwelijk geduurd heeft.

Wanneer eindigt de alimentatie voor de ex-partner?

De alimentatie voor de ex-partner eindigt niet alleen als de wettelijke periode eindigt, maar ook als de ex-partner met iemand gaat samenwonen of trouwen.

Alimentatie voor de kinderen

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de Tremanormen. De tremanormen zijn per 1 april 2013 vernieuwd. Op basis van het gezamenlijke netto-inkomen wordt de behoefte van de kinderen vastgesteld. Daarna bepaalt de draagkracht van elk van de ouders welk bedrag zij bijdragen in de kosten van hun kinderen.

Alimentatie berekening voor de kinderen.

Op internet zijn diverse rekentoetsen te vinden om de kinderalimentatie te berekenen. Houd er rekening mee dat door persoonlijke omstandigheden de uitkomst vaak anders is bij een berekening van de specialist. Een berekening van de kinderalimentatie kan daarom beter door een gespecialiseerd mediator of advocaat worden gemaakt. Ook wordt er dan rekening gehouden met de wijzigingen door de overheid.

Hoe langt duurt de kinderalimentatie?

De ouders hebben een onderhoudsplicht tot een kind 21 jaar is. Met 18 jaar wordt het kind meerderjarig, vanaf dat moment maakt de betalende ouder afspraken met het meerderjarig kind over de hoogte van de alimentatie.

Neem nu contact op voor meer info