Convenant echtscheiding

Alle afspraken die gemaakt worden in het scheidingsproces worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of convenant echtscheiding. Deze overeenkomst wordt door ons opgesteld en vastgelegd in een notariële akte. Door de notariële akte krijgen alle afspraken in het convenant een dwingend bewijskracht. Hierdoor kun je bij een geschil over bijvoorbeeld de betaling van alimentatie, direct naar de deurwaarder.

Onderwerpen convenant echtscheiding.

In het convenant worden afspraken vastgelegd over:
– alimentatie;
– pensioen;
– de eigen woning;
– de verdeling van de bezittingen (incl. boedelverdeling).

Verplichting convenant bij echtscheiding.

Het is niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Je kunt het verzoek om echtscheiding bij de rechtbank indienen zonder convenant. Dat betekent dan wel dat je na de echtscheiding nog veel zaken te regelen hebt. Dat is niet praktisch en levert vaak veel problemen op.