Rechten bij scheiding

Bij een scheiding heb je verschillende rechten Je hebt het recht op helft van de gemeenschap van goederen. De gemeenschappelijke goederen worden in onderling overleg verdeeld. Je hebt allebei evenveel recht om een bepaalde zaak te ontvangen. Meestal krijgt een van de partners een voorkeur om iets teogedeeld te krijgen, omdat hij of zij dat tijdens huwelijk gekregen heeft. Daarnaast heb ik je ook recht op een deel van het opgebouwde pensieon van de ander.

Rechten en verplichtingen bij scheiding.

Naast rechten bij scheiding zijn er ook verplichtingen. Bij echtscheiding worden alle juridische banden tussen de partners verbroken, behalve de onderhoudsplicht. Deze onderhoudsplicht leidt tot een mogelijke vaststelling van partneralimentatie. De ene partner kan verplicht worden om de ex-partner aliemantatie te betalen. De onderhoudsplicht en daarmee de alimentatieplicht eindigt als de ex-partner die alimentatie betaald krijgt trouwt, maar ook wanneer deze gaat samenwonen met een nieuwe partner als ware gehuwd.

Rechten bij scheiding voor kinderen.

Ouders moeten voor kinderen de kosten van opvoeding en verzorging betalen totdat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Daarna moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studiekosten betalen, totdat het kind 21 jaar is. Dit hoeft natuurlijk niet als kind dan in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Rechten bij scheiding en pensioen

Beide partners bouwen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap meestal een ouderdomspensioen op. Vaak heb je ook recht op nabestaandenpensioen, als de partner die het pensioen heeft opgebouwd, overlijdt. De verdeling van het ouderdomspensioen staat los van de alimentatie.Het pensioen is namelijk bedoeld voor beide ex-partners. Als je gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, wordt dit pensioen precies verdeeld. Dit is geregeld in de wet. Een rechter hoeft daar dus niet over te beslissen.