Pensioen bij scheiding. Wat gebeurt daarmee?

Pensioen bij scheiding is erg belangrijk. Bij echtscheiding heeft elk van de partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995. Hoe wordt dat geregeld?

Pensioen bij scheiding. Het pensioenfonds informeren

Na de scheiding betaalt de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) het ouderdomspensioen uit aan beide ex-partners. Hierover hoeft dus niet door de rechter een beslissing te worden genomen. De verdeling van het pensioen is wettelijk geregeld. Om het pensioen te kunnen betalen, moet het pensioenfonds wel van jullie scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor wordt een speciaal formulier gebruikt: “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen”. Dit formulier moet dan binnen 2 jaar na de scheiding door het pensioenfonds ontvangen zijn.
Meer informatie over de verdeling en uitbetaling van ouderdomspensioen vindt je in de brochure “Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding”.

Pensioen bij scheiding en andere verdeling.

In overleg kun je afspreken dat het pensioen anders wordt verdeeld. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. Deze afspraken worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.