Ouderschapsplan

Als je relatie verbroken wordt en jullie hebben minderjarige kinderen, dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ouderschapsplan verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:
– gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
– samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ouderschapsplan en de inhoud

In het plan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe jullie de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Verder wordt afgesproken hoe je elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en hoe bepaalde besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld over de schoolkeuze.
Ook worden in het plan de kosten van de verzorging en opvoeding vastgelegd (kinderalimentatie). Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen. Bijvoorbeeld wat je als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kan ook een rgeling worden opgenomen.

Ouderschapsplan opstellen

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvangen jullie een voorbeeld van een ouderschapsplan. Aan de hand van dit voorbeeld kun je zo mogelijk samen al de nodige aandachtspunten bespreken. Als dat niet lukt, kan elke ouder zich met behulp van het voorbeeldplan voorbereiden op de gezamenlijke bijeenkomst.

Ouderschapsplan: zorgregeling of omgangsregeling

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het plan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.
Als één ouder het gezag heeft, dan spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.