Nieuwe werkwijze aanpak complexe scheidingen.

In aansluiting op een initiatief van de rechtbank Noord-Nederland heeft de locatie Leeuwarden van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een pilot uitgevoerd om in de praktijk te toetsen of snelle ingrepen in hoger beroep procedures mogelijk zijn en effect hebben.

Snellere en de-escalerende afhandeling

Tijdens de pilot zijn nieuwe zaken in hoger beroep direct bij binnenkomst door een raadsheer van de familiekamer beoordeeld in het licht van de vraag of al in dat vroege stadium van de procedure op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen die een snellere en de-escalerende afhandeling bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan het verwijzen naar mediation, het houden van een regiezitting of het benoemen van een bijzondere curator, maar ook andere ingrepen die het belang van de kinderen dienen zijn denkbaar. Wanneer de raadsheer een zaak geschikt acht voor een dergelijke maatregel worden de ouders via hun advocaten benaderd met de vraag of zij mee willen werken.

Nieuwe standaard werkwijze

De pilot heeft een behoorlijk positief resultaat opgeleverd: er werden in veel geselecteerde zaken maatregelen genomen die op relatief korte termijn tot gevolg hadden dat het geschil werd opgelost, dan wel dat de zaak goed voorbereid op de eerste zitting kwam. De meest gebruikte maatregel was de inzet van de bijzondere curator. In een meerderheid van de zaken kwamen partijen tot overeenstemming en de doorlooptijd in de pilotzaken was flink korter.  Voldoende reden voor de rechtbank om van deze werkwijze, met ingang van 1 januari 2018, onze nieuwe standaard werkwijze te maken.

(Bron: rechtspraak.nl)

NIEUWS