Belangrijk voor scheidingen na 1 januari 2018!

Als bij scheiding de woning verdeeld wordt tussen de echtgenoten of door beide echtegnoten wordt verkocht, dan blijft er soms een restschuld over.

Per 1 januari 2013 is de rente op restschulden aftrekbaar in de eigenwoningregeling voor de inkomstenbelasting. Van een restschuld is sprake als de verkoopopbrengst van een woning niet voldoende is om de eigenwoningschuld volledig af te lossen. Op basis van de rangorderegeling zou deze schuld in box 3 vallen. Voor een restschuld die is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017, geldt echter dat deze in box 1 wordt belast en dat de renten op deze restschulden gedurende vijftien jaar na de vervreemding van de woning in box 1 aftrekbaar zijn.

Deze regeling geldt nog tot 1 januari 2018. Van de regeling inzake renteaftrek op restschulden kan alleen nog gebruik worden gemaakt indien de overdracht van de woning, waarbij een restschuld ontstaat, nog dit jaar plaatsvindt.

 

NIEUWS