Moet ik mijn alimentatie laten herberekenen?

Kinderalimentatie is niet meer aftrekbaar

Sinds 1 januari 2015 is kinderalimentatie fiscaal niet meer aftrekbaar. Hierdoor is er voor de alimentatie betaler geen aftrekpost meer. Het bruto te betalen bedrag is gelijk aan het netto te betalen bedrag. De draagkracht van de alimentatie betaler zou hierdoor dus kunnen dalen.

Kindgebonden budget
Veel alleenstaande ouders hebben sinds 2015 recht op de zogenaamde alleenstaande ouderkop. Dit is een extra bedrag boven op het kindgebonden budget. De Hoge Raad heeft bepaald dat het te ontvangen kindgebonden budget bij het netto inkomen van de ontvanger moet worden opgeteld. Dit heeft tot gevolg dat de draagkracht van de ontvanger stijgt en hierdoor kan de alimentatie dalen.

Laat de alimentatie opnieuw berekenen door een specialist.
Door de afschaffing van de aftrek enerzijds en de invoering van de alleenstaande ouderkop anderzijds kan de hoogte van het alimentatiebedrag dus worden beïnvloed. De financiële gevolgen van deze wijzigingen verschillen per geval. Een (her)berekening geeft je hierin duidelijkheid.

Herberekening kinder- en/of partneralimentatie
Wij kunnen voor u een herberekening op maat maken. Dit kunt u doen in overleg met elkaar. Een rechtbank procedure is dan niet nodig.

NIEUWS