Nieuwe wet: samenwoners krijgen automatisch samen het ouderlijk gezag.

Belangrijk nieuws voor samenwoners die kinderen krijgen. Nu is het nog zo geregeld dat als er een kind wordt geboren bij ouders die niet gehuwd (of geregistreerd partner) zijn, dat dan alleen de moeder het ouderlijk gezag krijgt. De vader moet samen met de moeder het gezamenlijke ouderlijke gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit gebeurt niet altijd. Dat leidt nogal eens tot onverwachte gevolgen bij scheiding en/of overlijden. Op 22 maart heeft de Eerste Kamer nu een wetsvoorstel goedgekeurd, waardoor de vader direct ook het ouderlijke gezag krijgt zodra hij het kind erkent bij de Burgerlijke Stand.

NIEUWS