Hoge raad: alimentatie in veel gevallen omhoog.

Het kindgebonden budget moet niet direct worden meegerekend bij het bepalen van de alimentatie voor een kind. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De toeslag moet wel worden opgeteld bij de draagkracht van de ouders. Tot nu toe werd het kindgebonden budget rechtstreeks afgetrokken van het bedrag van de alimentatie.

In de praktijk betekent de uitspraak dat de meest verdienende ouder in veel gevallen meer alimentatie moet gaan betalen.

Begin dit jaar kwamen er nieuwe regels voor de partneralimentatie. Alleenstaande ouders krijgen meer kindgebonden budget. Omdat de overheid meer ging meebetalen aan de kosten van de kinderen, hoefden ouders minder of zelfs geen alimentatie te betalen.

De Hoge Raad vindt dat de toeslag niet van invloed mag zijn op de behoefte van het kind. Er moet bij het bepalen van de alimentatie goed worden gekeken wat het kind nodig heeft.

Verwarring

De regels leidden tot veel verwarring bij verschillende rechtbanken. Volgens sommige rechters is het kindgebonden budget een extra toeslag die naar de ouder gaat, en niet per definitie bedoeld is voor het kind. Daarom lieten zij de extra toeslag buiten beschouwing bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Ouders moesten dus meer alimentatie betalen als ze bij deze rechters voorkwamen. De uitspraak van de Hoge Raad moet een einde maken aan de verschillende interpretaties van de regels.

(Bron: nos)

NIEUWS