Geen partnerpensioen: ‘Door slechte communicatie mensen in de problemen’

Voor het eerst heeft de Ombudsman Pensioenen een advies openbaar gemaakt zonder de naam van het desbetreffende pensioenfonds te anonimiseren. De Ombudsman kan sinds 2019 van die bevoegdheid gebruikmaken als het pensioenfonds het advies niet opvolgt.

“De beslissing van het pensioenfonds bpfBOUW is niet redelijk. Door gebrekkige communicatie van het fonds zijn mensen nu in de problemen gekomen”, zegt Henriëtte de Lange, de Ombudsman Pensioenen. Advies publiceert zij normaal gesproken anoniem.

De klacht die bij haar binnenkwam, was van een echtpaar over de zogenoemde uitruil van het partnerpensioen. Op het moment dat een werknemer met pensioen gaat, kan hij ervoor kiezen om zelf meer ouderdomspensioen te krijgen in ruil voor minder of geen nabestaandenpensioen voor de partner.

Het echtpaar kwam er tijdens een gesprek met hun hypotheekadviseur achter dat zij daarvoor hadden gekozen en dat er geen partnerpensioen is als de man zou overlijden.

Pensioenfonds werkt niet mee

Zij vroegen bpfBOUW om die uitruil terug te draaien, omdat door gebrekkige communicatie de gevolgen voor hen onduidelijk waren. Zo begrepen zij niet uit de brieven dat geen partnerpensioen zou worden uitgekeerd bij overlijden.

“Ondanks dat het echtpaar duizenden euro’s wil terugbetalen aan bpfBOUW, werkt het pensioenfonds niet mee. Op basis van het reglement begrijp ik dat het fonds de beslissing niet terugdraait, maar het echtpaar heeft de beslissing genomen met onvolledige informatie”, zegt De Lange.

Toezichthouder AFM kan niets zeggen over het toezicht op individuele fondsen. Wel zegt de AFM dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de fondsen. “Het is aan pensioenfondsen om ervoor te zorgen dat hun informatie aansluit op hun deelnemers. En persoonlijk, concreet en correct is.”

Volgens bpfBouw was de communicatie helder genoeg. “Er zijn meerdere brieven verstuurd dat het partnerpensioen nul is. Het getal werd daarin letterlijk genoemd”, zegt David van As, directeur van bpfBOUW.

(Bron: nos)

NIEUWS