Nieuwe index percentage voor 2021 is bekend.

De alimentatiebedragen worden ieder jaar geïndexeerd op grond van artikel 402-a uit het Burgerlijk Wetboek. Voor 2021 zijn de nieuwste indexpercentages nu bekendgemaakt. Het indexpercentage wordt door De Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld. Dit percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en later ook in de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat jaarlijks rond half november maar de index alimentatie 2021 is nu al bekend gemaakt en ook al gepubliceerd in de Staatscourant. Zie:: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53070.html

Het indexering percentage alimentatie voor het jaar 2021 is vastgesteld op 3%. 

Een alimentatiebijdrage moet jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met de wettelijke indexering. Voor 2021 is het indexeringspercentage door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 3%.

Niet alleen de alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd, ook de kosten en lonen stijgen jaarlijks. Door ook de alimentatie te verhogen blijft deze aansluiten bij deze verhogingen. De hoogte van de indexering is daarom elk jaar weer anders, omdat deze afhankelijk is van het loonindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De indexering geldt voor zowel de partneralimentatie als voor de kinderalimentatie!

NIEUWS