Website voor ideeën tegen vechtscheiding

Professionals en ervaringsdeskundigen kunnen tot 21 november hun ideeën tegen vechtscheidingen indienen via Divorcechallenge.nl, een website die het ministerie van Veiligheid en Justitie op 6 september lanceerde. De website is voortgekomen uit een motie van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA).

Minister Ard van der Steur van VenJ nodigt professionals, ouders en ervaringsdeskundigen uit nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen. Het ministerie wil zo het aantal vechtscheidingen terugdringen, zodat de negatieve gevolgen voor kinderen verminderen.

Daarnaast is het de bedoeling dat juristen, hulpverleners en ervaringsdeskundigen meer gaan samenwerken en hun kennis, kracht en ervaring delen.

Een expertpanel met de Kinderombudsvrouw, een mediator, rechter en hoogleraar familie- en jeugdrecht beoordelen de inzendingen. Daarnaast geven ook ervaringsdeskundige jongeren hun mening. Half december beslist het panel welke voorstellen worden uitgewerkt. De indieners van deze voorstellen ontvangen van het ministerie van VenJ expertise, contracten of hulp bij het zoeken naar financiering.

Bron: Ministerie van VenJ

NIEUWS