Huwelijksvermogensrecht EU

Huwelijksvermogensrecht EU

Huwelijksvermogensrecht EU: beide verordeningen zijn sekseneutraal geformuleerd en zoveel mogelijk gelijkluidend. De voorstellen zorgen voor uniforme regels in de EU over de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.

De oorspronkelijke EU-voorstellen stammen uit 2012. Van der Steur ziet de voorstellen ‘als eerste stap in de Europese gelijkberechtiging van paren van gelijk geslacht’. Op deze wijzingen wordt al lang gewacht. De verordeningen worden als een belangrijke stap gezien op weg naar een uniform Europees recht op veel gebieden.

Bron: knb.nl

NIEUWS