Verplichte mediation niet effectief voor alle scheidende ouders.

Staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Teeven (Veiligheid en Justitie) vinden verplichte mediation voor alle ouders die uit elkaar gaan niet effectief. Zij reageren hiermee op een aanbeveling die de Kinderombudsman in april van dit jaar hierover deed.

In het rapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel’ deed de Kinderombudsman de aanbeveling om ouders die uit elkaar gaan, verplicht te laten begeleiden door een professional. Volgens de Kinderombudsman zou het dan gaan om maximaal drie door de overheid vergoede mediationsessies of een traject ‘overlegscheiden’. Pas daarna zouden ouders de rechter kunnen verzoeken de echtscheiding uit te spreken. In een reactie op dit rapport, dat Van Rijn en Teeven op 3 november naar de Eerste Kamer stuurden, laten zij weten dat een verplichte en ongerichte mediation voor iedereen voorafgaand aan de gang naar de rechter hen niet effectief lijkt. Wel zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om meer mensen (via drang) naar mediation te krijgen. Daarbij wordt ook gekeken naar ervaringen in het buitenland, waaronder Noorwegen en Engeland. Ook laat Teeven weten dat hij op dit moment een onderzoek uitvoert naar (verplichte) mediation en echtscheiding in het buitenland. Nagegaan wordt welke methodieken er zijn, hoe die werken en welke programma’s effectief zijn. Deze verkenning is naar verwachting in het voorjaar van 2015 gereed.

(Bron: KNB)

NIEUWS