Opstellen huwelijksvoorwaarden nog steeds belangrijk!

Wettelijke regeling

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Voor echtgenoten die na 1  januari 2018 in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden maken, geldt het nieuwe wettelijke stelsel. De echtgenoten trouwen dan nog steeds in gemeenschap van goederen. Het betreft echter een beperkte gemeenschap van goederen: niet alle goederen en schulden van de echtgenoten gaan behoren tot de wettelijke gemeenschap van goederen.

Buiten de gemeenschap blijven:

– alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk privé hadden;

– schenkingen en erfenissen.

Goederen waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren, gaan wel tot de gemeenschap van goederen behoren. Dit betekent dat de echtgenoten bij echtscheiding (en overlijden) alleen het tijdens huwelijk opgebouwde vermogen (behalve dus de schenkingen en erfenissen en het vermogen dat zij al voor het huwelijk samen in eigendom hadden) met elkaar hoeven te delen.

Administratie

Echtgenoten die onder het nieuwe wettelijk stelsel trouwen, moeten een goede administratie voeren. Het is namelijk van belang dat ook aan het einde van het huwelijk nog kan worden vastgesteld welk vermogen van ieder van de echtgenoten eigen vermogen is en wat gezamenlijk vermogen is. Als een echtgenoot niet meer kan aantonen dat een bepaald goed tot zijn/haar eigen vermogen behoort, wordt dit goed geacht tot de gemeenschap van goederen te behoren. Daarom is het verstandig om voor het huwelijk bij notariële akte vast te leggen welke goederen en schulden tot het eigen vermogen behoren. Op die manier is ook bij echtscheiding (en overlijden) duidelijk welke goederen en schulden buiten de gemeenschap van goederen zijn gebleven en welke dus niet met de andere echtgenoot gedeeld hoeven te worden.

Opstellen huwelijksvoorwaarden nog steeds belangrijk

We merken dat veel mensen denken dat het opstellen van huwelijksvoorwaarden nu niet meer nodig is. In elke situatie zal beoordeeld moeten worden of het toch beter is huwelijksvoorwaarden op te maken. De nieuwe regeling kent behoorlijk wat bijzonderheden waardoor een adviesgesprek met een specialist aan te raden is. Dit is bijvoorbeeld het geval als een van de echtgenoten een onderneming heeft of eigen geld heeft gestoken in de gezamenlijke woning.

Als echtgenoten liever tijdens het huwelijk alles gezamenlijk willen hebben (net als onder het stelsel van voor 1 januari 2018) dan kan dat door middel van huwelijksvoorwaarden! En als de echtenoten hun eigen vermogens strikt gescheiden wensen te houden, ook dan blijven huwelijksvoorwaarden een vereiste.

NIEUWS