In 2015 kinderalimentatie niet meer aftrekbaar.

Onder de huidige fiscale regels mag je voor betaald levensonderhoud voor je kind, per kwartaal een vast bedrag in je aangifte aftrekken. Voorwaarde is dat het kind niet zelfstandig in zijn levensonderhoud kan voorzien. Het kind mag ook geen recht heben op studiefinanciering of kinderbijslag bij de alimentatieplichtige ouder. Ook moet je tenminste een bedrag van € 418,00 per kwartaal aan kinderalimentatie betalen. Verder mag het kind niet ouder zijn dan 21 jaar en moet het in belangrijke mate door middel van de kinderalimentatie worden onderhouden.

Einde aftrekvoordeel
Per 1 januari 2015  wordt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. Volgens de verantwoordelijke minister kunnen gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het bedrag van de alimentatie te verlagen, waardoor de alimentatiegerechtigde wel een lager bedrag krijgt. Dt is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. De beide ouders moeten instemmen met een verandering van het te betalen alimentatiebedrag. Dit leidt ongetwijfeld tot de nodige discussie.

Kindregelingen verminderd
Daarnaast worden er andere ingrijpende wijzigingen van kracht. Vanaf 1 januari 2015 blijven er nog maar 4 kindregelingen bestaan; de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Wijziging draagkracht
Met het vervallen van de meeste kindregelingen en de aftrek van de kinderalimentatie wijzigt de draagkracht voor beide ouders. De alimentatiegerechtigde ontvangt een fiscaal lagere tegemoetkoming voor de specifieke eenouder-situatie, terwijl de alimentatieplichtige de aftrek van de kinderalimentatie verloren ziet gaan. Het is mogelijk om de rechtbank te verzoeken het alimentatiebedrag aan te passen, in geval van gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld een lager inkomen als gevolg van ontslag). Het is echter nog onduidelijk of dat de fiscale wijzigingen per 1 januari onder deze noemer vallen. Zo veranderde per 1 april 2013 de berekeningsmethodiek van de kinderalimentatie, wat volgens de rechtspraak echter geen grond was voor het aanpassen van de kinderalimentatie.

In overleg kunnen de ouders altijd een gewijzigde regeling overeen komen. Daarvoor vormt een nieuwe berekening van de alimentatie een prima uitgangspunt.

NIEUWS