Koopkrachtverlies relatief groot voor vrouwen na scheiding.

Vrouwen leveren nog steeds veel meer in na een echtscheiding dan mannen. Vrouwen die in de periode 2012-2014 scheidden, incasseerden een koopkrachtverlies van bijna 25 procent. Bij mannen was dat 0,2 procent (bron:CBS).

Vooral bij stellen met kinderen is het de vrouw die er financieel meer op achteruit gaat dan de man. Dit komt ook doordat de kinderen vaak na een scheiding bij de moeder gaan wonen. Degenen die opnieuw zijn gaan samenwonen, gingen er meestal in koopkracht op vooruit. Dit in tegenstelling tot de exen die na de breuk alleen of met de kinderen woonden.Kinderloze stellen leverden het minst in, omdat zij meestal meer werken en meer verdienen dan koppels met kinderen. Bij die laatste groep was er voor de scheiding meestal sprake van een anderhalfverdienersmodel: een van beide werkt fulltime, de ander parttime.

Zelfstandigheid

Economisch zelfstandige vrouwen leveren meer koopkracht in, maar zijn wel financieel beter af dan vrouwen die economisch niet zelfstandig zijn. Zij belanden relatief vaak onder de armoedegrens. Dit gebeurt duidelijk minder vaak bij mannen. Door de algemene economische welvaart in 2006 en 2007 en de sterk toegenomen economische zelfstandigheid van vrouwen in die jaren, belandden zij na een breuk steeds minder vaak in de armoede. Dit nam echter weer toe door de crisis van 2008.

Vermogen

Het vermogen van mannen en vrouwen die in de periode 2012-2014 scheidden, nam met gemiddeld twee derde af. Mannen kwamen twee keer zo vaak als vrouwen met uitsluitend schulden te zitten, omdat zij vaker dan vrouwen achterblijven in een koopwoning met hypotheekschuld.

(bron: nu.nl)

NIEUWS