Eerste kamer akkoord met herziening partneralimentatie vanaf 1 januari 2020 !

Vandaag is de Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Door het wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie korter. De nieuwe regeling van partneralimentatie zal ingaan op 1 januari 2020 en zal alleen van toepassing zijn op nieuwe alimentatieafspraken.

Duur alimentatie

De duur van de partneralimentatie wordt korter: de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Twee uitzonderingen:  

1. langdurige huwelijken: als de minst verdienende partner 50 jaar of ouder is of binnen 10 jaar na de scheiding de AOW leeftijd bereikt en het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd, bestaat in beginsel een recht op partneralimentatie gedurende 10 jaar;  

2. huwelijken met jonge kinderen: als bij scheidende ouders er kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden tot dat het jongste kind 12 jaar wordt.  

In uitzonderlijke situaties is er een mogelijkheid een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen (hardheidsclausule).

NIEUWS