Motie Recourt moet leiden tot minder scheidingen op tegenspraak

Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) wil met een ‘divorce challenge’ het aandeel scheidingen op tegenspraak met ten minste 50 procent verminderen. Met de divorce challenge krijgen maatschappelijke partijen de gelegenheid oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren met als doel de scheiding op een meer harmonieuze manier af te ronden. De motie van Recourt om deze divorce challenge uit te schrijven werd deze week aangenomen door de Tweede Kamer.

Bij een echtscheiding op tegenspraak schakelen beide partijen een advocaat in met als doel de de advocaten te laten onderhandelen of de rechter een beslissing te laten nemen over de regelingen die na de echtscheiding zullen gelden. Recourt is van mening dat zo veel als mogelijk moet worden voorkomen dat echtscheidingen nadelige gevolgen voor kinderen hebben, een onnodig beslag leggen op de rechtspraak of andere ongewenste maatschappelijke gevolgen hebben. In dit kader kunnen volgens Recourt vernieuwende vormen van rechtspraak of geschilbeslechting ervoor zorgen dat echtscheidingen op een meer harmonieuze en kosteneffectieve manier worden afgerond.

Rol voor notaris-mediator
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat het notariaat betrokken zou moeten worden bij deze divorce challenge. De notaris-mediator kan hier als onpartijdige en onafhankelijke deskundige een belangrijke rol in spelen. Daarbij bemiddelt de notaris-mediator niet alleen in de preventieve sfeer in vechtscheidingen, maar kijkt hij ook achteraf of het convenant door beide partijen wordt nageleefd. Recent is bij diverse rechtbanken een pilot gestart waar de notaris-mediator een rol krijgt als deskundige bij echtscheidingszaken.

(Bron: knb.nl)

NIEUWS